Copyright © Densys.nl 2011 VAR verklaring ZZP gaat niet verdwijnen, maar wordt lastiger BAAD Finance Advies- & Administratiekantoor BAAD Finance Administratiekantoor 033 - 25 86 930 info@baadfinance.nl VAR wordt lastiger: moet straks per opdracht worden vastgelegd In verschillende media wordt op dit moment melding gemaakt van het afschaffen van de VAR verklaring voor ZZP’ers. Dit is pertinent onjuist.  Staatsecretaris Weekers van Financiën heeft gisteren aangekondigd dat de huidige aanvraagmogelijkheid wordt verplaatst naar een webmodule. De regels blijven gelijk, maar straks kan voor iedere opdracht een VAR via de webmodule worden aangevraagd. De VAR verklaring zorgt al jaren voor onduidelijkheid bij zowel ZZP’ers als opdrachtgevers. De onduidelijkheid over de regels en  de instabiele toekenning van de VAR door de Belastingdienst zorgen ervoor dat ZZP’ers zonder de correcte VAR niet meer aan  de slag kunnen. Bovendien biedt de VAR voor de ZZP’er geen enkele zekerheid, bij controle achteraf kan weer anders  geoordeeld worden.  Bij de toekomstige module wordt de ellende niet weggenomen. Het systeem is net zo fraudegevoelig als de huidige VAR  Regeling. Iedereen kan net zo lang invullen tot het gewenste resultaat verschijnt. De Belastingdienst heeft vrijwel geen  capaciteit voor een afdoende controle en dat zal ook met een webmodule niet veranderen.  Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor afschaffing van de VAR. Een volledige en bewuste inschrijving bij de Kamer van  Koophandel moet voldoende zijn. Als bij inschrijving wordt gewezen op de gevolgen voor het zelfstandig zijn ontstaat een  bewuste keuze voor het ondernemerschap. Daar kan en hoeft een VAR niets aan veranderen.  Met de aangekondigde maatregelen van Weekers bewijst de overheid dat men het fenomeen ZZP’er nog steeds niet heeft begrepen of wil begrijpen. In  plaats van trots te zijn op mensen die voor eigen rekening en risico in hun eigen inkomen willen voorzien worden allerlei beren op de weg geplaatst.  Oplossing Stichting ZZP Nederland Al in het vroege voorjaar van 2011 heeft er een breed overleg plaatsgevonden over de VAR problematiek tussen onder meer Stichting ZZP Nederland, de  Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Daarbij werd ook al de mogelijkheid van een webmodule geopperd door de Belastingdienst. Dat voorstel  werd breed weggewuifd door het gehele overleg. Daarbij heeft Stichting ZZP Nederland het voorstel gedaan om de VAR af te schaffen, het urencriterium  af te schaffen, de zelfstandigenaftrek om te bouwen naar de MKB winstvrijstelling en zelfstandigen als zelfstandig te beschouwen mits zij bewust kiezen  voor het ondernemer zijn bij een inschrijving van de Kamer van Koophandel.  Dit voorstel werd enthousiast ontvangen door alle Zelfstandigenorganisaties, mensen van de Belastingdienst en topambtenaren van het ministerie. Ook  heeft Stichting ZZP Nederland hierover brieven gestuurd naar diverse bewindspersonen, echter zonder reactie. Helaas heeft de staatssecretaris inmiddels  besloten om het eenzijdige voorstel van de Belastingdienst linea recta over te nemen. Jammer…    UIT NIEUWSBRIEF  JAARGANG 7 - 24 SEPTEMBER 2012