Copyright © Densys.nl 2011 Ondernemers BAAD Finance Advies- & Administratiekantoor BAAD Finance Administratiekantoor 033 - 25 86 930 info@baadfinance.nl Administratie Voor jou als ondernemer is de administratie van fundamenteel belang. En niet alleen omdat elke ondernemer wettelijk verplicht is om een financiële administratie bij te houden en/of aangifte BTW te doen. De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van jouw bedrijf, waardoor je alert kunt reageren op veranderingen in de economie en regelgeving. BAAD Finance Administratiekantoor houdt zich vooral bezig met het voeren van administraties van een eenmanszaak, VOF, BV, Stichting of Vereniging in uw of ons administratiepakket BAAD Finance Administratiekantoor kan u op verschillende manieren bijstaan. Hieronder een overzicht van de diensten waar u gebruik van kunt maken: o Opzetten en (her)structuren van de administratie o Verwerken van de administratie o Controleren van uw boekingen in de door u geboekte administratie o Aangifte omzetbelasting o Aangifte inkomstenbelasting o Aangifte vennootschapsbelasting o Advies en bemiddeling rondom salarisadministratie o Het uitvoeren van interim werkzaamheden De Salarisadministratie Is uw onderneming inmiddels zover gegroeid dat u personeel gaat aannemen of het u al personeel in dienst? Dan kan BAAD Finance Administratiekantoor deze ook voor u verzorgen. Bij het aannemen van personeel komen een heleboel dingen kijken, zoals de eerstedagsmelding, een personeelsdossier aanleggen, een arbeidscontract opstellen, enzovoort. BAAD Finance Administratiekantoor werkt voor de salarisadministratie samen met een gespecialiseerd extern bedrijf. BAAD Finance Administratiekantoor verzorgt voor u: o Opstellen van arbeidscontracten o Het doorgeven van mutaties (zoals salarisverhogingen, in en uit dienst treden van personeel) o Het vervaardigen van loonstroken o Het vervaardigen van jaaropgaven o Aangifte loonheffingen o Loonjournaalposten voor uw administratie Jaarrekening Met de jaarrekening wordt uw administratieve boekjaar afgesloten. Tegenwoordig dient u in alle fiscale aangiften zowel een winst- /verliesrekening en balans op te stellen. In de jaarrekening dient tevens een duidelijke toelichting te bevatten op balans- en resultaatposten. Besloten vennootschappen (B.V.’s) zijn tevens verplicht om een verkorte versie van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer ven Koophandel. BAAD Finance Administratiekantoor kan diverse jaarrekeningen en tussentijdse rapportages van uw bedrijf leveren. o Opstellen van tussentijdse management rapportages o Opstellen van uw jaarrekening (met en zonder kengetallen) o Dossier samenstellen voor uw accountant Fiscale aangiften In Nederland kennen we verschillende soorten belastingen. Een ondernemer of particulier kan met één of meerdere van deze te maken krijgen. BAAD Finance Administratiekantoor kan u helpen door voor u diverse aangiften in te vullen en/of toeslagen aan te vragen.  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers Ook als ondernemer moet u jaarlijks (voor 1 april, wij kunnen uitstel voor u aanvragen) uw aangifte inkomstenbelasting invullen. Als BAAD Finance Administratiekantoor uw aangifte invult dan dient u zelf zorg te dragen voor een administratie welke als basis zal dienen voor de aangifte. Wat als basis voldoende is heeft te maken met de grootte van uw bedrijf. Voor een kleine eenmanszaak of v.o.f. kan een Excel sheet volstaan, voor grotere eenmanszaken, Vof of BV dient u uitdraaien van uw administratie te kunnen overleggen. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw complete administratie (inclusief aangifte inkomstenbelasting) te laten verzorgen door BAAD Finance Administratiekantoor. Na het opstellen van de aangifte nemen wij contact met u op om de aangifte door te nemen. Als u akkoord bent met de aangifte dan zullen wij deze elektronisch versturen naar de Belastingdienst. Aangifte en (eventueel) suppletie omzetbelasting Aangifte Per tijdvak (maand,  kwartaal of jaar) dient een ondernemer aangifte te doen van de door de onderneming ontvangen en betaalde omzetbelasting. De basis voor de aangifte is een Excel sheet of een administratie, hieruit moet op eenduidige wijze kunnen worden vastgesteld wat u aan de belastingdienst moet betalen dan wel terug kan vragen. Als BAAD Finance Administratiekantoor uw aangifte omzetbelasting doet, kijken we meteen even of u recht heeft op de  KOR (kleineondernemersregeling). Tevens zorgen wij ervoor dat de door u af te dragen omzetbelasting aansluit op uw administratie en kijken wij of alle voorbelasting (door u betaalde BTW) wel terecht wordt teruggevraagd. Het komt voor dat bij sommige posten mag de omzetbelasting niet of slechts gedeeltelijk worden verrekend. Na het opstellen van de aangifte nemen wij contact met u op om de aangifte door te nemen. Als u akkoord bent met de aangifte dan zullen wij deze elektronisch versturen naar de belastingdienst. Suppletie Tijdens het opstellen van de jaarrekening op winstaangifte inkomstenbelasting kan blijken dat u over een jaar teveel of te weinig omzetbelasting heeft afgedragen. Hiervoor dient u een aparte aangifte in te dienen bij de belastingdienst. Helaas kan het verschil niet worden verrekenend bij de eerste aangifte van het nieuwe jaar. Deze aangifte heet een suppletieaangifte en bestaat uit een brief aan uw belastingkantoor en een herrekening van de omzetbelasting van het jaar. Wij van BAAD Finance Administratiekantoor raden u aan de suppletie aangiften niet zelf te doen. Wanneer u te weinig heeft afgedragen kan en zal de Belastingdienst u een boete opleggen. De kwaliteit van het verzoek en het overzicht van de herrekening spelen hierin een hele belangrijke rol. In bepaalde specifieke situaties kan het denkbaar zijn dat er een specialist ingeschakeld dient te worden, bijvoorbeeld voor uw salarisadministratie. een accountant of fiscalist. BAAD Finance Administratiekantoor beschikt over een groot- en deskundig netwerk waardoor ook deze werkzaamheden in vertrouwde handen zijn. Bent u geïnteresseerd? Neem dan direct contact met ons op.